Jordmor

Veiledningssamtale med jordmor

Vår jordmor tilbyr veiledningssamtaler om svangerskap, fødsel og barseltid for deg og din partner. Vi ønsker å gjøre deg litt tryggere på tiden før fødsel, selve fødselen og tiden etterpå.

Vi tilbyr samtale for både førstegangs – og flergangsfødende.

Vår jordmor Cathinka tilbyr veiledningssamtaler om:

 • Forberedelse til fødselen – mentalt og fysisk
 • Fødselsangst
 • Ammeveiledning
 • Hvordan kroppen forbereder seg til fødsel
 • Hva som skjer i de ulike fasene under fødselen
 • Gå gjennom og vise ulike stillinger til bruk under fødselen
 • Smertelindring
 • Vaginal fødsel
 • Setefødsel
 • Keisersnitt
 • Lære akupressur
 • Pappa/partners rolle under fødselen
 • Barseloppholdet
 • Bruk av prevensjon

«Jeg er opptatt av å gi den gravide tillit til egen kropp, og tro på egne fødekrefter. Jeg kan bidra med kunnskap og råd, slik at du/dere er forberedt på hva som venter deg/dere når du skal føde. En god forberedelse, både mentalt og fysisk, vil legge til rette for en god fødeopplevelse enten den skjer hjemme, på fødeavdelingen eller operasjonsstuen.

Hos meg vil dere lære hva som skjer i de ulike fasene i fødselen, få konkrete tips og råd, bli vist ulike stillinger til bruk under fødselen, lære akupressur og få rikelig anledning til å spørre om alt det dere lurer på».

Cathinka er utdannet sykepleier og jordmor. Hun ble utdannet sykepleier ved Høyskolen i Oslo i 1998, og jordmor ved Høgskolen i Bergen i 2003.
Hun har jobbet som jordmor på Grünerløkka Helsestasjon, på Føde-Gyn Mottak, og på Føde-Barsel avdeling på Ullevål Universitetssykehus.
Cathinka har også en Bachelorgrad i Akupunktur fra Høyskolen Kristiania.

Bacheloroppgaven hennes handlet om fødselsforberedende akupunktur (Modningsakupunktur).

I tillegg til veiledningssamtaler om svangerskap, fødsel og barseltid jobber hun som akupunktør og holder fødselsforberedende kurs hos oss på Oslo Kvinnehelsesenter.
Hun har selv tre barn og er opptatt av kosthold/ernæring, friluftsliv og yoga.

X