Fysioterapi

Fysioterapi på Røa

Oslo Kvinnehelsesenter tilbyr fysioterapi på Røa for en rekke smertetilstander innenfor muskel- og skjelettsystemet. Her kan du lese om hva fysioterapi innebærer, og noen av smertetilstandene vi behandler.

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi omfatter forebygging og behandling av skader og sykdommer som gir smerte og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Hvor lenge varer en fysioterapitime?

Første konsultasjon for en fysioterapitime varer i 50 minutter. Her vil fysioterapeuten vår ta seg god tid til å undersøke smertetilstanden din gjennom samtale og fysisk undersøkelse, før anbefaling til videre behandling eller tips til hva du selv kan gjøre for å bedre tilstanden i hverdagen. Deretter kan en fysioterapitime vare mellom 30-50 minutter. Få oversikt over timer og priser.

Mari

Navn: Mari Rudin Resaland
Stilling: Fysioterapeut og trener
Kontakt: mari@oslokvinnehelsesenter.no
Bestill time

Navn: Cathrine Julsvoll
Stilling: Fysioterapeut og trener
Kontakt: cathrine@oslokvinnehelsesenter.no
Bestill time