Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse

En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerte og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Vår fysioterapeut kan hjelpe deg med følgende smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet:

  • Hodepine og nakkesmerter
  • Skulder-, albue- og håndleddssmerter
  • Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter
  • Bekkensmerter
  • Svangerskapsrelaterte plager
  • Urinlekkasjeproblematikk
  • Akutte og langvarige ryggsmerter
  • Opptrening av delte magemuskler (rectus diastase)

Les mer om hvilke diagnoser vi behandler under «tilstander vi behandler»

Terapeuter som kan hjelpe deg med dette:

  • Siri Sexe Hagman Fysioterapeut og Neurac behandler
  • Martine Høiby Fysioterapeut

 

X