Elektrostimulering og biofeedback

Elektrostimulering og biofeedback

Elektrostimulering og biofeedback brukes i behandlingen av urin- og analinkontinens hos kvinner, menn og barn. I tillegg brukes elektrostimulering og biofeedback i behandling av smertetilstander i bekkenbunnen, og for opptrening av svak muskulatur med og uten inkontinens.

Urinlekkasje kan ramme alle kjønn, og både unge og gamle. I Norge anslår man at minst en av ti opplever problemer med lekkasje i større eller mindre grad. Lekkasje av avføring/luft er heller ikke uvanlig.

 

Inkontinens

Inkontinens betyr ufrivillig lekkasje av urin, avføring eller luft. Inkontinens er assosiert med sosial stigma, og mange unnlater å ta opp problemet med helsevesenet. Ifølge en artikkel i Dagens medisin oppsøker kun 1/4 kvinner med inkontinens lege, og en undersøkelse på norske menn viser at menn venter i snitt to år før de oppsøker lege når de har inkontinenssymptomer.

Mange kjenner ikke til behandlingsmetoder som finnes utover kirurgi og medikamenter, og dessverre er det fremdeles mangelfull kunnskap blant helsepersonell. Dette underbygger pasientens oppfatning om at symptomene deres ikke kan behandles, og at dette er problemer de må leve med. Urin- og analinkontinens er et stort helseproblem, særlig blant kvinner. I følge den norske EPICONT-studien har 25% av kvinner symptomer på inkontinens. 5-10% av voksne menn anslås å ha inkontinens. Blant syvåringen har ca. 10% urinlekkasje, og det er litt vanligere blant gutter enn jenter.

 

Stressinkontinens (anstrengelseslekkasje)

Stressinkontinens er den vanligste formen for inkontinens. Den rammer minst en av fire kvinner. Lekkasje oppleves ved fysisk aktivitet som mosjon, tunge løft, nysing, hosting eller latter. Dersom bekkenbunnsmuskulaturen/vevet er svekket vil trykket i blæra overstige trykket i urinrøret ved fysisk anstrengelse. Resultatet er urinlekkasje.  Denne typen inkontinens rammer først og fremst kvinner, men også menn kan få slik inkontinens for eksempel etter fjerning av prostata. De vanligste årsakene til svekket muskulatur og vevsstruktur i bekkenbunnen er graviditet, fødsel, alder og hormonelle forandringer.

 

Urgencyinkontinens og overaktiv blære (hasteverkslekkasje)

Ved overaktiv blære oppleves både økt hyppighet og økt trang til vannlating. Lekkasje oppstår dersom man ikke rekker toalettet i tide. Man har gjerne ukontrollerte sammentrekninger i blæra, såkalt overaktivitet. Det kan skyldes forstyrrelser i nerverefleksene som gir signaler fra hjernen om blæretømning eller forandringer i blæremuskulaturen. Ofte finner man ikke den konkrete årsaken, men vi ser på totalbelastningen til pasienten som daglig spenningsmønster, stress og idrett/trening.

 

Blandingsinkontinens

Blandingsinkontinens innebærer både stressinkontinens og overaktiv blære.  Mange har en blanding av begge, der den ene komponenten gjerne dominerer. Behandling av inkontinens bør derfor rettes mot både overaktiv blære og stressinkontinens.

 

Analinkontinens

Lekkasje av avføring og luft kan skyldes skade på lukkemusklene rundt endetarmen etter fødsel, mange- og tarmkirurgi, ulike nerveskader, langvarige tømmingproblemer eller andre, ukjente årsaker.

Forandringer i rektumkapalitet kan ogsĂĄ føre til analinkontinens (prosit, rektumreseksjon, tømmingsvansker, kronisk obstipasjon mv.) Behandling av analinkontinens med elektrostimulering og biofeedback følger de samme prinsippene som for urininkontinens ved at man skiller pĂĄ “stresslekkasje” og “hasteverkslekkasje”.

Hva er elektrostimulering?

Muskler kontraherer og nerver sender signaler gjennom spenningsforskjeller – med elektrostimulering kan vi pĂĄvirke disse spenningsforskjellen for ĂĄ pĂĄvirke aktiviteten. Elektrostimulering innebærer at vi gir strømimpulser gjennom elektroder eller prober. Ved ĂĄ justere pĂĄ ulike parametere for disse strømimpulsene kan vi sikte oss inn pĂĄ ulike typer muskelfibre (raske/langsomme), og ulike komponenter av nervesystemet (raske eller langsomme smertefibre, modulerende, lokal endorfinproduksjon mv). Elektrostimulering kan brukes ved de aller fleste typer inkontinens. Ved ĂĄ velge ulike programmer og innstillinger pĂĄ apparatet kan man skreddersy behandlingen til den type inkontinens du har. Er ĂĄrsaken en muskulær svekkelse, kan elektrostimulering aktivere muskulaturen slik at du kjenner muskelsammentrekning og kan knipe/trene sammen med impulsene. Er ĂĄrsaken nevrologisk, kan elektrostimulering pĂĄvirke ulike cervereflekser som normaliserer blæretørmingen.

Elektrostimulering kan overordnet deles i to:

  1. Opptrening og bevisstgjøring av bekkenbunn med elektrostimulering rettet mot muskulatur.
  2. Nevromodulering ved overaktiv blære/urgency-inkontinens eller smertetilstander rettet mot nerver.

 

Tibialisstimulering – en annen type elektrostimulering

Tibialisstimulering er et alternativ til vanlig elektrostimulering med probe, og egner seg godt for eksempel hos barn eller hos andre der det ikke er aktuelt eller vanskelig å bruke probe/sensor i skjede/endetarm. Tibialisstimulering brukes ved overaktiv blære eller analinkontinens der fekalt hastverk er hovedårsaken. Man kan oppnå normal vannlating eller normal avføring/luft uten ukontrollert trang.

  • Stimulering av n. tibialis posteriori hemmer parasympatisk nerveaktivitet i S3-nivĂĄ, og blæremuskulaturens tonus normaliseres over tid.
  • Enkelt forklart vil blæremuskulaturens aktivitet normaliseres ved stimulering av tibialisnerven som deler nerverot med blæra. Dette kan gjøres med hudelektroder som plasseres pĂĄ foten.

Tren selv hjemme med biofeedback

Biofeedback er et elektronisk apparat som brukes ved stressinkontinens, blandingsinkontinens og analinkontinens. Biofeedback gir deg tilbakemelding pĂĄ hvordan du trener din bekkenbunn. Apparatet kan brukes alene hvis du har “kontakt” med bekkenbunnsmusklene dine. Dersom du har svært svak bekkenbunnsmuskulatur, anbefales det ĂĄ starte med elektrostimulering for ĂĄ fĂĄ i gang aktiviteten. Der ser du hvor sterk, utholdende og rask bekkenbunnsmuskulaturen er. Dette er en intuitiv og enkel mĂĄte ĂĄ motivere til treningsinnsats fordi fremgangen kan mĂĄles og resultater av innsatsen avleses over tid.

Dersom biofeedback skal vurderes som behandling for deg, så vil terapeuten lære deg å knipe etter et bestemt program som du følger via apparatet. Proben/sensoren, som er plasser i skjeden eller i endetarmen, foretar målinger av det knipet du klarer å gjennomføre, og resultatet ser du fortløpende på apparatets skjermbilde.

 

Rekvisisjonsordningen

Dersom du skal benytte deg av apparater hjemme, kan apparatet med tilbehør rekvireres til deg kostnadsfritt. Du kan da bruke apparatet i en begrenset periode eller så lenge du har behov og nytte av det. Det benyttes et eget rekvisjonsskjema for dette. Det finner du på Quintet sine hjemmesider eller på www.behandlingshjelpemidler.no

Link til skjema: https://quintet.no/skjema/

Dette får du selvfølgelig hjelp til av våre behandlere under konsultasjonen.

All tekst er hentet fra quintet.no

 

Disse terapeutene kan hjelpe deg med dette

Navn: Cathrine Julsvoll
Stilling: Fysioterapeut og trener
Kontakt: cathrine@oslokvinnehelsesenter.no
Bestill time

Mari

Navn: Mari Rudin Resaland
Stilling: Fysioterapeut og trener
Kontakt: mari@oslokvinnehelsesenter.no
Bestill time

Navn: Bettina Tømte
Stilling: Osteopat og trener
Kontakt: bettina@oslokvinnehelsesenter.no
Bestill time