Ammeveiledning

Ammeveiledning

Helsedirektoratet anbefaler at barn ammes hele det første året og gjerne lenger, hvis du og barnet ditt trives med det. Verdens helseorganisasjon anbefaler at barn ammes i to år. De første seks månedene er det ingen grunn til å gi barnet annen mat og drikke enn morsmelk så sant barnet vokser som det skal.

Fullamming vil si at du gir barnet ditt morsmelk og eventuelt tilskudd av vitaminer, mineraler og medisiner. Delamming er når du gir morsmelkerstatning i tillegg til morsmelken.

All amming – også delamming – er gunstig for både deg som ammer og for barnet ditt. Morsmelkens sammensetning er tilpasset barnets behov. I tillegg til å dekke barnets næringsbehov, bidrar morsmelk til best mulig utvikling hos barnet og til å beskytte mot sykdommer. (tekst fra helsenorge.no)

Vanlige årsaker til å oppsøke oss:

  • Gjentatte brystbetennelser
  • Såre brystvorter
  • Smerte
  • Barn som ikke vil ta brystet
  • For lite melk
  • Barnet biter eller lager klikkelyder
  • Mistanke om stramt tungebån

Dersom det oppstår problemer med amming, eller dere ønsker veiledning, kan dere får råd og hjelp av vår jordmor. Hos oss trenger du ingen henvisning og du får raskt time.