Fødselsangst

Fødselsangst

Fødselsangst er en opplevelse av sterk uro eller frykt for å føde. Engstelsen kan være så altoverskyggende at hverdagen blir ødelagt. De aller fleste som opplever sterk frykt får det bedre med hjelp.

Det er helt vanlig å kjenne på uro og bekymring for at noe skal gå galt i tilknytning til fødsel. De fleste gravide har tanker om risiko for barnets og egen helse, eller redsel for at det skal oppstå alvorlige komplikasjoner under fødselen. Problemene oppstår når disse tankene opptar svært mye plass i bevisstheten. Det er antatt at mellom 5 og 20% av alle gravide har angst for å føde, og noen av disse ser keisersnitt som eneste løsning. (tekst fra helsenorge.no)

Vår jordmor tilbyr samtaleveiledning slik at dere kan finne ut hva som vil være den beste hjelpen for deg og at du kan få ekstra oppfølging dersom du trenger det.

Hvorfor får man fødselsangst?

  • Tidligere angst/depresjon
  • Tidligere fødsler som har vært vanskelige
  • Tidligere vonde sykehusopplevelser
  • Tidligere overgrep eller krenkelser
  • Ulike belastninger enten i nåtid eller i fortid
  • Frykt for å miste kontroll
  • Redsel for det ukjente
  • Redsel for smertene
  • Frykt for at noe skal gå galt med deg eller barnet