Fødselsdepresjon

Fødselsdepresjon

Det å få barn er en stor endring i livet, og for mange oppleves denne overgangsfasen som ganske krevende. Det er ikke uvanlig å bli nedstemt i denne perioden.

Fødselsdepresjon er ikke en selvstendig diagnose, men en betegnelse som innebærer at man har depressive plager eller en klinisk depresjon under svangerskapet.

Omtrent en av ti kvinner i Norge utvikler hvert år depressive symptomer i forbindelse med graviditet eller fødsel. Selv om denne tilstanden ofte omtales som fødselsdepresjon eller barseldepresjon, starter rundt en tredjedel av disse depresjonene i svangerskapet.

Det kan være flere grunner til at man utvikler en fødselsdepresjon. Ved en fødsel skjer det store fysiske og psykiske endringer i løpet av kort tid, og summen av dem kan fungere som en utløsende årsak.

Faktorer som kan spille inn er:

 • Søvnmangel
 • Komplikasjoner under fødselen eller med barnet
 • Dårlig sosial støtte
 • Dårlig partnerforhold
 • Ammeproblemer
 • Tidligere psykiske problemer
 • Usikkerhet rundt egen evne til å ta vare på barnet
 • Graviditeten var ikke ønsket eller planlagt

Symptomer på fødselsdepresjon:

 • Hverdagen oppleves som tung og grå
 • Du føler deg likegyldig, initiativløs og tom, uten verdi
 • Alt virker meningsløst
 • Mangler initiativ og evne til å glede deg
 • Er irritert eller nedstemt over tid
 • Er lei eller sint, gråter lett og alt føles vanskelig
 • Har vonde tanker og fantasier om å miste kontrollen og skade deg selv eller barnet ditt

Det er viktig å søke profesjonell hjelp hvis du tror du trenger det. Lege, jordmor og helsesøster kan hjelpe deg å finne ut om du er deprimert og gi råd om hvordan du kan få hjelp. (tekst fra helsenorge.no)

Hos oss trenger du ingen henvisning og kan raskt få time.