Isjias

Isjas

Isjias er ikke en diagnose i seg selv, men en samling av symptomer når isjiasnerven ligger i klem. Hovedsymptomet er smerter som stråler fra korsryggen bak hoften, ned i låret og eventuelt ut i foten. Isjias er altså et symptom som kan ha forskjellige årsaker. De vanlige årsakene som gir isjiassmerter er prolaps i korsryggen, piriformissyndrom, degenerative mellomvirvelskiver, spondylolistese og spinal stenose.

Vanlige symptomer:

  • Konstant ensidig smerte i rompeballen og benet
  • Smerten blir verre når du sitter
  • Skarp huggende smerte som gjør det vanskelig å reise seg eller å gå
  • Ustrålende smerte nedover lår og ben, ofte helt ned i foten og tærne
  • Bensmerten er brennende, prikkende eller sviende
  • Svakhet, nummenhet eller vanskeligheter med å bevege ben, fot eller tær

Isjiasnerven
Isjiasnerven er den største og tykkeste nerven i kroppen. Det er én nerve som er sammensatt av flere nerverøtter fra korsrygg og korsben. Nerverøttene i korsryggen og korsbeinet forgreiner seg ut fra ryggmargen på begge sider og fletter seg sammen til å bli isjiassnerven. Deretter går nerven ned gjennom bekken og sete, til baksiden av låret og helt ned i legg og fot.

Prolaps
Den aller hyppigste årsaken til isjias er prolaps i korsryggen som trykker på eller irriterer nerverøttene der hvor de springer ut fra ryggmargen. Les mer om dette under «Hva er din plage» prolaps.

Andre årsaker
Isjiasplager kan også komme på grunn av endringer som gir en trangere ryggsøyle. Forsnevring av ryggsøylen kan være medfødt, være resultat av aldersforandringer av ryggvirvlene (spondylose) eller slitasjeforandringer (degenerativeforandringer) i mellomvirvelskivene. Dette gjør at rommet nerven har å bevege seg i blir trangere og kan dermed komme i klem og/eller blir irritert.

Spinal stenose
Dersom det blir trangere i det rommet (ryggmargskanalen) den sentrale rygmargen ligger i, kaller vi det spinal stenose.
Dårlig plass for ryggmarg og nerver på grunn av aldersforandringer, er en utbredt tilstand etter fylte 60 år.

Spondylolistese
Spondylolistese er en forskyvning av en ryggvirvel i forhold til nedenforliggende virvel. Dette forekommer hyppigst i korsrygg, spesielt mellom L4 og L5. Spondylolistese har ulike årsaker, blant annet aldersforandringer (degenerativ spondylolistese), utviklingsfeil (istmisk spondylolistese), brudd (oftest tretthetsbrudd/stessfraktur). Denne forskyvningen kan gjøre at virvelen klemmer på eller gjør det trangere for isjiasnerven og isjias-symptomer kan oppstå. Spondylolistese kan også foreligge uten å gi symptomer eller det kan gi lokale ryggsmerter. Det er ofte verst ved hyperekstensjon av ryggen. Å sitte gir ofte lindring av smertene.

Pirifomissyndrom
Piriformis syndrom vil si at piriformis muskulaturen i setet er for stram og klemmer på isjiasnerven. Isjiasnerven ligger tett inntil (og av og til gjennom) piriformismuskulaturen og er derfor utsatt for irritasjon her. Les mer om dette under «Hva er din plage» pirifomissyndrom.

 

Disse terapeutene kan hjelpe deg med dette

Navn: Linn Skaar Johansen
Stilling: Osteopat D.O. MNOF, mammatrener og muskelterapeut
Kontakt: linn@oslokvinnehelsesenter.no
Bestill time

Navn: Siri Johansen
Stilling: Kiropraktor MNKF og mammatrener
Kontakt: sirij@oslokvinnehelsesenter.no
Bestill time

Navn: Mari Rudin Resaland
Stilling: Fysioterapeut MNFF og trener
Kontakt: mari@oslokvinnehelsesenter.no
Bestill time