Jordmor GAMMEL

Jordmor i Oslo

Oslo Kvinnehelsesenter tilbyr jordmor på Røa i Oslo. Her kan du få veiledningssamtaler om svangerskap, fødsel og barseltid, og hjelp med alle utfordringer det måtte bringe med seg. På denne siden kan du få oversikt over vårt tilbud, og vanlige årsaker til å oppsøke oss.

6-8 ukers kontroll etter fødsel

Vår jordmor på Røa i Oslo tilbyr 6-8 ukers kontroll etter fødsel.

Jordmor går her gjennom:

 • Fødselen
 • Blødning
 • Ser på sting
 • Kjenner på om livmoren har trukket seg sammen
 • Søvn
 • Sex og samliv
 • Livet som mamma
 • Amming
 • Mors psykiske helse
 • Svarer på andre spørsmål

Veiledningssamtale for par før fødsel

Vår Jordmor tilbyr veiledningssamtaler om svangerskap, fødsel og barseltid for deg og din partner. Vi ønsker å gjøre deg litt tryggere på tiden før fødsel, selve fødselen og tiden etterpå. Vi tilbyr samtale for både førstegangs- og flergangsfødende.

Vanlige årsaker til å oppsøke oss:

 • Forberedelse til fødselen – mentalt og fysisk
 • Fødselsangst
 • Ammeveiledning
 • Hvordan kroppen forbereder seg til fødsel
 • Gå gjennom og vise ulike stillinger til bruk under fødsel
 • Smertelindring
 • Vaginal fødsel
 • Setefødsel
 • Keisersnitt
 • Lære akupressur
 • Pappa/partners rolle under fødsel
 • Barseloppholdet
 • Bruk av prevensjon

 

Veiledningssamtale for alenemødre

Vår Jordmor på Røa i Oslo tilbyr veiledningssamtaler om svangerskap, fødsel og barseltid. Vi ønsker å gjøre deg litt tryggere på tiden før fødsel, selve fødselen og tiden etterpå. Vi tilbyr samtale for både førstegangs- og flergangsfødende. Skal du få barn alene trenger du kanskje litt ekstra oppfølging og en fagperson å snakke med.

Vanlige årsaker til å oppsøke oss:

 • Forberedelse til fødselen – mentalt og fysisk
 • Fødselsangst
 • Ammeveiledning
 • Hvordan kroppen forbereder seg til fødsel
 • Gå gjennom og vise ulike stillinger til bruk under fødsel
 • Smertelindring
 • Vaginal fødsel
 • Setefødsel
 • Keisersnitt
 • Lære akupressur
 • Hvem skal være med under fødsel
 • Barseloppholdet
 • Bruk av prevensjon

 

Fødselsangst

Fødselsangst er en opplevelse av sterk uro eller frykt for å føde. Engstelsen kan være så altoverskyggende at hverdagen blir ødelagt. De aller fleste som opplever sterk frykt får det bedre med hjelp.

Det er helt vanlig å kjenne på uro og bekymring for at noe skal gå galt i tilknytning til fødsel. De fleste gravide har tanker om risiko for barnets og egen helse, eller redsel for at det skal oppstå alvorlige komplikasjoner under fødselen. Problemene oppstår når disse tankene opptar svært mye plass i bevisstheten. Det er antatt at mellom 5 og 20% av alle gravide har angst for å føde, og noen av disse ser keisersnitt som eneste løsning. (tekst fra helsenorge.no)

Vår jordmor tilbyr samtaleveiledning slik at dere kan finne ut hva som vil være den beste hjelpen for deg og at du kan få ekstra oppfølging dersom du trenger det.

Hvorfor får man fødselsangst?

 • Tidligere angst/depresjon
 • Tidligere fødsler som har vært vanskelige
 • Tidligere vonde sykehusopplevelser
 • Tidligere overgrep eller krenkelser
 • Ulike belastninger enten i nåtid eller i fortid
 • Frykt for å miste kontroll
 • Redsel for det ukjente
 • Redsel for smertene
 • Frykt for at noe skal gå galt med deg eller barnet

 

Fødselsdepresjon

Det å få barn er en stor endring i livet, og for mange oppleves denne overgangsfasen som ganske krevende. Det er ikke uvanlig å bli nedstemt i denne perioden.

Fødselsdepresjon er ikke en selvstendig diagnose, men en betegnelse som innebærer at man har depressive plager eller en klinisk depresjon under svangerskapet.

Omtrent en av ti kvinner i Norge utvikler hvert år depressive symptomer i forbindelse med graviditet eller fødsel. Selv om denne tilstanden ofte omtales som fødselsdepresjon eller barseldepresjon, starter rundt en tredjedel av disse depresjonene i svangerskapet.

Det kan være flere grunner til at man utvikler en fødselsdepresjon. Ved en fødsel skjer det store fysiske og psykiske endringer i løpet av kort tid, og summen av dem kan fungere som en utløsende årsak.

Faktorer som kan spille inn er:

 • Søvnmangel
 • Komplikasjoner under fødselen eller med barnet
 • Dårlig sosial støtte
 • Dårlig partnerforhold
 • Ammeproblemer
 • Tidligere psykiske problemer
 • Usikkerhet rundt egen evne til å ta vare på barnet
 • Graviditeten var ikke ønsket eller planlagt

Symptomer på fødselsdepresjon:

 • Hverdagen oppleves som tung og grå
 • Du føler deg likegyldig, initiativløs og tom, uten verdi
 • Alt virker meningsløst
 • Mangler initiativ og evne til å glede deg
 • Er irritert eller nedstemt over tid
 • Er lei eller sint, gråter lett og alt føles vanskelig
 • Har vonde tanker og fantasier om å miste kontrollen og skade deg selv eller barnet ditt

Det er viktig å søke profesjonell hjelp hvis du tror du trenger det. Lege, jordmor og helsesøster kan hjelpe deg å finne ut om du er deprimert og gi råd om hvordan du kan få hjelp. (tekst fra helsenorge.no)

Hos oss trenger du ingen henvisning og kan raskt få time.

 

Spiseforstyrrelser og gravid

Ved alvorlige spiseforstyrrelser der mor spiser altfor lite, kan fosterets vekt hemmes. Dersom du sliter med spiseforstyrrelse og trenger veiledning til hvordan du kan gjøre svangerskapet ditt så trygt som mulig, både for deg og din baby kan du hos oss få veiledning av vår jordmor.

Hos oss trenger du ikke henvisning og du får raskt time.

 

Ammeveiledning

Helsedirektoratet anbefaler at barn ammes hele det første året og gjerne lenger, hvis du og barnet ditt trives med det. Verdens helseorganisasjon anbefaler at barn ammes i to år. De første seks månedene er det ingen grunn til å gi barnet annen mat og drikke enn morsmelk så sant barnet vokser som det skal.

Fullamming vil si at du gir barnet ditt morsmelk og eventuelt tilskudd av vitaminer, mineraler og medisiner. Delamming er når du gir morsmelkerstatning i tillegg til morsmelken.

All amming – også delamming – er gunstig for både deg som ammer og for barnet ditt. Morsmelkens sammensetning er tilpasset barnets behov. I tillegg til å dekke barnets næringsbehov, bidrar morsmelk til best mulig utvikling hos barnet og til å beskytte mot sykdommer. (tekst fra helsenorge.no)

Vanlige årsaker til å oppsøke oss:

 • Gjentatte brystbetennelser
 • Såre brystvorter
 • Smerte
 • Barn som ikke vil ta brystet
 • For lite melk
 • Barnet biter eller lager klikkelyder
 • Mistanke om stramt tungebån

Dersom det oppstår problemer med amming, eller dere ønsker veiledning, kan dere får råd og hjelp av vår jordmor. Hos oss trenger du ingen henvisning og du får raskt time.

Akupunktur

Akupunktur er en trygg og fin behandling for deg som er gravid, og kan benyttes gjennom hele svangerskapet for små og store plager.

Vår terapeut Cathinka er utdannet jordmor og akupunktør med lang erfaring fra helsestasjon, føde og barsel avdeling. I tillegg til å gi deg akupunktur, kan hun fortell deg om hva som venter under fødsel og barseltid på sykehuset. Hun kan svare på dine og din partners spørsmål og gi dere opplæring i akupressurpunkter dere kan bruke selv under fødselen.

Vanlige årsaker til å oppsøke oss:

 • Svangerskapskvalme eller sure oppstøt
 • Bekkenløsning
 • Bekkenlåsning
 • Smerter i rygg og nakke
 • Carpaltunnelsyndrom
 • Søvnplager, engstelse, fødselsangst
 • Hodepine eller migrene
 • Bihulebetennelse eller tett nese
 • Hevelse og ødem
 • Seteleie

 

Modningsakupunktur

Modningsakupunktur  eller fødselsforberedende akupunktur har til hensikt å gjøre den gravide best mulig rustet for fødselen, både mentalt og fysisk.

Noen av punktene som brukes skal gjøre livmorhalsen mykere og mer ettergivende slik at den åpner seg lettere når fødselen starter.

Vanlige årsaker til å oppsøke oss:

 • Stress
 • Sette i gang fødsel
 • Dårlig søvn
 • Bekkenplager
 • Kvalme
 • Sure oppstøt
 • Forstoppelse

Modningsakupunktur er vanlig å starte med fra uke 36.

 

Vår jordmor Cathinka

Cathinka er utdannet sykepleier og jordmor. Hun ble utdannet sykepleier ved Høyskolen i Oslo i 1998, og jordmor ved Høgskolen i Bergen i 2003. Hun har jobbet som jordmor på Grünerløkka Helsestasjon, på Føde-Gyn Mottak, og på Føde-Barsel avdeling på Ullevål Universitetssykehus.

Cathinka har også en Bachelorgrad i Akupunktur fra Høyskolen Kristiania. Bacheloroppgaven hennes handlet om fødselsforberedende akupunktur (Modningsakupunktur).

I tillegg til veiledningssamtaler om svangerskap, fødsel og barseltid jobber hun som akupunktør og holder fødselsforberedende kurs hos oss på Oslo Kvinnehelsesenter. Hun har selv tre barn og er opptatt av kosthold/ernæring, friluftsliv og yoga.

Cathinka er opptatt av å gi den gravide tillit til egen kropp, og tro på egne fødekrefter. Som jordmor kan hun kan bidra med kunnskap og råd, slik at du/dere er forberedt på hva som venter deg/dere når du skal føde. En god forberedelse, både mentalt og fysisk, vil legge til rette for en god fødeopplevelse enten den skjer hjemme, på fødeavdelingen eller operasjonsstuen.

«Hos meg vil dere lære hva som skjer i de ulike fasene i fødselen, få konkrete tips og råd, bli vist ulike stillinger til bruk under fødselen, lære akupressur og få rikelig anledning til å spørre om alt det dere lurer på».