Velkommen til vår nye samtaleterapeut, Caroline

Velkommen til vår nye samtaleterapeut, Caroline
13. March 2024 Tine Oppedal
In Oslo Kvinnehelsesenter

Vi har en gledelig nyhet! I april starter Caroline opp hos oss som samtaleterapeut.

Hun kommer til å tilby familieterapi, parterapi og individualterapi, både fysisk hos oss i klinikk og video eller telefonkonsultasjoner.

Les mer om hvordan hun jobber og hva hun kan tilby her:

Samtale terapi er et samarbeid mellom deg og din terapeut hvor dere kan utforske og se nærmere på sammenhengen mellom følelser, tanker og reaksjoner. Gjennom samtaler kan man øke bevisstheten i forhold til seg selv, som igjen kan bidra til en positiv endring.

Hos oss ønsker vi å tilby et trygt rom hvor vi støtter og ivaretar deg, uansett hvilken situasjon du står i.

Vi kan hjelpe deg med følgende:

  • sette ord på og sortere noe som er vanskelig å håndtere på egenhånd
  • hjelpe deg med følelser som sinne, sorg, frykt, angst eller tristhet
  • hjelpe deg med vanskelige følelser knyttet til å leve med smerter
  • vanskelige familieforhold
  • vanskelige følelser knyttet til parforhold
  • sortere tanker om livet og en hektisk hverdag

Familieterapi:

I familieterapien handler det om familien som et system. I denne terapiformen får flere i en familie hjelp samtidig. Utgangspunktet i familieterapi er at alle i familien blir påvirket hvis ett familiemedlem har et problem eller sliter. Ofte kan man også trenge råd og støtte som kommende foreldre, eller i foreldrerollen i de ulike fasene i barnets oppvekst.

Vi er opptatt av at alle stemmene i en familie er viktige og skal bli hørt, dette for at hver enkelt i familien skal få det bedre.

Familieterapi kan foregå på ulike måter, og terapeuten har som oftest samtaler med en eller begge foreldrene i en familie. Utover i terapiforløpet kan det også etter hvert bli mulighet for å ha barn med i samtalene, men ofte gis det oppgaver som foreldrene skal jobbe videre med hjemme i familien mellom samtalene hos oss.

Parterapi:

Parterapi kan benyttes både av dere som ønsker å jobbe forebyggende med parforholdet, eller for dere som står i en utfordrende periode og trenger hjelp med det relasjonelle og kommunikasjonen mellom dere.

I samtalerommet vil vi blant annet jobbe med følelser, reaksjoner, handlingsmønstre, samspill, historier fra parforholdet, kommunikasjon, mestringsopplevelser, og fravær av dette. Begge parter vil bli lyttet til, og aktivt lytte til den andre.

I denne terapiformen vil man komme sammen som par, men man kan også komme en-og-en hvis man har behov for det underveis i behandlingsforløpet.

Det er ikke uvanlig at dere vil få hjemmeoppgaver mellom møtene våre. For det er på hjemmebane, og i hverdagen, at det vi har snakket om i samtalerommet, blir prøvet ut og jobbes med.

Vi tilbyr også online konsultasjoner dersom dette er ønskelig eller mer praktisk.

Individualterapi:

I den individuelle terapien møtes klient og terapeut en-til-en. Her gis du rom og tid til å tenke, kjenne etter og formidle det som er viktig for deg. Du vil bli lyttet til, men også få spørsmål som har til hensikt å undersøke nærmere, oppdage noe nytt – som kan være med på å utvide din historie og synliggjøre nye muligheter.

Sammen med terapeuten kan du sortere og kanskje finne nye perspektiver, og se hvordan du kan bruke dette i din hverdag.

Vi vil blant annet jobbe med følelser, reaksjoner, handlingsmønstre, historier fra livet ditt, mestringsopplevelser, og fravær av dette. Sammen kan vi reflektere, bevisstgjøre og undre oss sammen.

Online terapi:

Online terapi fungerer på samme måte som vanlig terapi her hos oss. Vi kan ta samtalen både via videosamtale eller på telefon.

Fordelen er at det gir deg større fleksibilitet og vi kan møtes hvor du vil; om du er hjemme, utenlands, på jobb eller går deg en tur. Det kan være både ressurs- og tidsbesparende, og noen opplever det som tryggere å åpne seg når man har en fysisk avstand til terapeuten.

Lang reisevei, en travel hverdag eller sykdom kan gjøre samtaler over telefon eller video til et godt alternativ til å gi deg eller dere tid til den viktige samtalen.

Alle de ulike typene terapi vi tilbyr, kan gjennomføres på nett. Er dere flere kan dere logge på fra samme enhet, eller dere kan logge dere på fra forskjellige enheter hvis man ønsker det eller befinner seg på ulike steder.

Les mer om Caroline her:

Samtaleterapeut, familie og parterapeut

Caroline har mastergrad i Familieterapi og systemisk praksis fra VID vitenskapelige høyskole i Oslo. Hun har også studert Helsepsykologi, og har en helhetlig forståelse av psykisk- og fysisk helse. Caroline har tidligere jobbet med individual- og parterapi i privat praksis, og med familie- og foreldreveiledning i offentlig instans i flere år. Hun har særlig jobbet med utfordrende livssituasjoner,
parutfordringer, kommunikasjon og relasjonelle problemstillinger. Caroline har erfaring med å jobbe tverrfaglig, og ser verdien av et helhetlig tilbud til klientene. Som terapeut er hun opptatt av helhetstenkning, og å se ressurser og muligheter i møte med utfordringer.
Caroline er opptatt av å tilpasse metode etter klientens behov, og ønsker at du sammen med henne finner et trygt rom for å kunne ta frem de vanskelige temaene, det du opplever som utfordrende og som du ønsker å gjøre noe med.

Caroline er også mamma til to gutter.

For timebestilling, se vår online booking eller kontakt Caroline direkte på mail: caroline@oslokvinnehelsesenter.no