Bekkensmerter under og etter svangerskap

Bekkensmerter under og etter svangerskap
30. August 2019 Tine Oppedal
In Oslo Kvinnehelsesenter

Bekkensmerter

Smerter fra bekkenet forbindes ofte med graviditet, men både menn og kvinner i alle aldre kan få bekkenplager. Noen tror også at de har vondt i korsryggen, men så kommer symptomene faktisk fra bekkenet.
Bekkenet er den benete strukturen som forener overkropp og underkropp. Bekkenet har flere funksjoner, blant annet å være en vektbærer og overføre vekt og kraft fra underkropp til overkropp, og omvendt. Det skal fungere som en støtdemper mellom rygg og bein, og sørger for å holde indre organer i mage-/tarmsystemet på plass. Bekkenet utgjør den benete delen av fødselskanalen. Det er forskjell på kvinnens og mannens bekken.
Det kvinnelige bekkenet er bredere og lavere enn mannens, dette for at kvinnen skal kunne føde barn.
Bekkenet består av tre ledd; symfysen på fremsiden og to ileosacralledd på baksiden. Leddene er omgitt av muskler som er sterkt forbundet med leddbånd. Dette skal sørge for både stabilitet og bevegelse. Det er generelt lite bevegelse i bekkenet, under 4 grader hos ikke-gravide. Selve bekkenet beveges gjennom en lett fjærende bevegelse, som ofte økes noe under graviditet. Dette har tidligere blitt omtalt som bekkenløsning, men bekkenløsning er et misvisende ord fordi bekkenet løsner ikke, og det detter ikke fra hverandre. Fagfolk har derfor gått over til å kalle det bekkenleddsmerter.
Hos alle gravide skjer det en hormonell prosess, som gjør at leddbåndene blir mer tøyelige og bekkenet blir mer fleksibelt. Dette skal vanligvis ikke gjøre vondt. Internasjonal forskning viser at 50% av alle som blir gravide får smerter i enten rygg, bekkenledd eller begge deler. Ca 20% har bekkenleddsmerter. Bekkenleddsmerter kan faktisk forårsake større vanskeligheter i hverdagen enn ryggsmerter. Hvert år blir ca 60 000 gravide i Norge, ca 12 000 av disse får bekkenleddsmerter. Mellom 2000-4000 fortsetter å ha smerter også etter fødselen. Vi vet ikke akkurat hva som er årsaken til dette. Det kan være en mekanisk årsak der smertene kommer direkte fra selve leddene, til hormoner som påvirker leddbåndene. En annen mulig årsak er endring av motorisk kontroll og rekruttering av muskulatur som gir en irritasjon i omkringliggende vev. Asymmetrisk fjæring i bekkenleddene kan føre til mekanisk stress og inflammasjon. Uheldige bevegelsesmønstre på grunn av endrede kurvaturer i rygg i takt med at magen vokser kan også påvirke. Smertene kan være lokalisert til symfysen, over ileosacralleddene, og kan stråle nedover i lyske, setet og lår. Noen får vondt alle stedene – andre bare ett. Smertene er ikke nødvendigvis et tegn på at noe er skadet. Det finnes dessverre ingen enkel kur mot bekkenleddsmerter. Men det finnes ting man kan gjøre eller unngå å gjøre for å gjøre hverdagen bedre. Noen tror at bevegelse gjør det verre, og at det beste er å holde seg i ro. Andre fortsetter med høy hverdagsbelastning og mer trening, til tross for at det fortsetter å gjøre vondt. Å pushe inn i smerte kan føre til overbelastning av leddbånd og muskulatur, som igjen vil kunne føre til mer smerte og opprettholdelse av smerte. Smertene opprettholdes til tross for at du gjør alt annet riktig og tar forhåndsregler ellers i hverdagen.

Hva kan du gjøre dersom du opplever bekkensmerter?
Det beste du kan gjøre ved bekkensmerter er å holde deg aktiv innenfor smertegrense. Generell bevegelse og aktivitet er ofte nøkkelen. Smertene skal ikke øke under aktivitet eller trening.
Smertene kan ofte komme og gå, og de blir gjerne verre utover dagen. For noen kan det være nødvendig å løsne på muskulatur og leddstrukturer som er blitt feilbelastet eller overbelastet. Hvile med kvalitet er viktig. Kroppen tåler aktivitet bedre dersom man tar pauser i gode hvilestillinger. En graviditet fører ofte til at man blir fortere sliten. Det er da viktig å tolerere at det er viktig for deg å prioritere at kroppen trenger mer hvile i denne perioden av livet. Riktige hvilestillinger kan avlaste bekkenet og lette på smertene. Små justeringer på hvordan man står, går og sitter kan også ha mye å si, og kan gi smertelette.
Bekkenleddsmerter er ikke et hinder for vanlig vaginal fødsel. For de aller fleste forsvinner smertene i løpet av barseltiden. 97% blir smertefrie 6 uker etter fødsel. Noen fortsetter å ha smerte som kommer og går i etterkant. Slik skal det ikke være. Det er da viktig å legge opp et godt behandlingsforløp i samarbeid med en behandler med god kompetanse på bekkenleddsmerter. Forskning viser at individuell behandling og veiledning kan hjelpe deg å bli raskere bra. Man skal ikke tolerere å leve videre med bekkensmerter, til tross for at man har fått babyen man ønsket seg. Smerter i et svangerskap er ikke ensbetydende med at du også vil få det i neste svangerskap. Dersom du har opplevd bekkensmerter i ett svangerskap er det 50% risiko å få bekkensmerter i neste svangerskap. Fordelen er at det også er 50% sannsynlighet for at du ikke får det!

Generelle hverdagsråd ved bekkensmerter:
– Kombinasjon av tilpasset aktivitet og hvile med kvalitet. Hvil med kvalitet og før du må. Ta små pauser gjennom dagen.
– Mest mulig naturlig bevegelse, på måter som gir minst smerte. Kroppen er skapt for bevegelse, men ikke overdriv. Hold deg innenfor tålegrense, dette kan variere med dagsform
– Variasjon! Bytt stilling jevnlig.
– Bruk ryggsekk, eller bær med lik vekt i hver hånd.
– Bruk gode sko.
– Fordel vekten likt på begge ben. Unngå å stå med for mye vekt på hælene dersom du jobber stående. Unngå å stå i ro over lengre tid. Tenk jevnlig stillingsendring.
– Senk kravene til deg selv. La andre ta seg av det tyngste husarbeidet. Unngå i størst mulig grad gulvvask, støvsuging og langvarige handleturer. Dersom du må, vær flink til å ta jevnlige pauser under husarbeid.
– Gå to korte turer istedenfor en lang.

Risikofaktorer for bekkenleddsmerter:
• Økt BMI
• Redusert aktivitet før og under svangerskap
• Angst og depresjon
• Yngre gravide rapporterer mer om bekkensmerter enn eldre gravide. Usikkert hvorfor
• Tidlig debut av menstruasjon virker også til å være en risikofaktor

Trenger du hjelp med dine bekkensmerter eller har spørsmål om behandling eller trening kan du kontakte en av våre terapeuter for råd og veiledning.
Se vår online booking under “Timebestilling” på hovedsiden.

Martine Høiby – fysioterapeut ved Oslo Kvinnehelsesenter