Caroline Gundhus Nysted

Caroline Gundhus Nysted

Samtaleterapeut, familie og parterapeut

Caroline har mastergrad i Familieterapi og systemisk praksis fra VID vitenskapelige høyskole i Oslo. Hun har også studert Helsepsykologi, og har en helhetlig forståelse av psykisk- og fysisk helse. Caroline har tidligere jobbet med individual- og parterapi i privat praksis, og med familie- og foreldreveiledning i offentlig instans i flere år. Hun har særlig jobbet med utfordrende livssituasjoner,
parutfordringer, kommunikasjon og relasjonelle problemstillinger. Caroline har erfaring med å jobbe tverrfaglig, og ser verdien av et helhetlig tilbud til klientene. Som terapeut er hun opptatt av helhetstenkning, og å se ressurser og muligheter i møte med utfordringer.
Caroline er opptatt av å tilpasse metode etter klientens behov, og ønsker at du sammen med henne finner et trygt rom for å kunne ta frem de vanskelige temaene, det du opplever som utfordrende og som du ønsker å gjøre noe med.

Caroline er også mamma til to gutter.

Kurs:
Circle of Security – Parenting (COS-P)
Prep-kurs (Kommunikasjonskurs for par)
Kommunikasjonskurs med barn og unge (Røde Kors)
Katastrofehåndtering. Er vi klare nok? (RVTS)
I tjeneste for Norge (RVTS)